Povijest Poljoprivredne zadruge Cres

 

Prve zadruge na otoku Cresu osnovane su u doba narodnog preporoda početkom prošlog stoljeća. U gradu Cresu je u to doba osnovano „Konzumno društvo“ u sklopu kojeg su otvorene prodavaonice prehrambene i tekstilne robe i mesnice. Već 1905. godine „Društvo“ je izgradilo prvu modernu uljaru. Nakon Drugog svjetskog  rata su najprije osnovane nabavljačko-potrošačke zadruge, a kasnije i ostale vrste zadruga. Kasnije su i nabavljačko-potrošačke zadruge prerasle u opće poljoprivredne zadruge, a zatim u poljoprivredne zadruge. Na području Cresko-lošinjskog otočja u to doba djelovalo je osam općih poljoprivrednih zadruga: Cres, Valun, Martinščica, Punta Križa, Nerezine, Veli i Mali Lošinj te Susak. Godine 1955. započeo je proces ujedinjavanja navedenih zadruga koji je trajao do svibnja 1963. kada na cijelom području ostaje djelovati samo Opća poljoprivredna zadruga Cres. 2. lipnja 1981. godine Opće poljoprivredna zadruga Cres zbog usklađenja sa ondašnjim zakonima  dobiva ime Poljoprivredna zadruga Cres. Treba istaknuti da Poljoprivredna zadruga Cres, još od svog osnutka 25. studenog 1945. godine, razvija djelatnosti koje su se ogledale u perspektivi razvoja čitavog otoka Cresa, a ne samo zadruge kao takve. Kroz svoju dugu povijest Poljoprivredna zadruga Cres bavila se raznim granama poljoprivrede. Danas je Poljoprivredna zadruga Cres glavni gospodarski subjekt u poljoprivrednoj proizvodnji na otoku, a glavne djelatnosti Zadruge su uzgoj ovaca i proizvodnja maslinovog ulja.

 

Misija i vizija

 

Daljnji razvoj ovčarstva i maslinarstva na otoku Cresu prateći trendove u Europi.

 

×