Otok Cres najveći je jadranski otok. Nalazi se na sjevernom dijelu Kvarnerskog zaljeva.

Klimatska obilježja otoka Cresa uvjetovana su, u prvom redu, njegovim položajem u kvarnerskom zaljevu, te smjerom pružanja i reljefom..

Na sjevernom dijelu otoka Cresa prevladava submediteranska klima s visokim i gustim šumama hrasta medunca, graba, brijesta i kestena, a u središnjem i južnom dijelu zastupljenija je mediteranska klima koji obiluje pašnjačkim goletima i gustom makijom.

Posebna klimatska obilježja uvjetovala su veliku bioraznolikost kako u biljnom tako i u životinjskom svijetu. Biljni svijet sastavljen je od oko 1.300 vrsta biljaka među kojima ima i mnogo endema.

Životinjski svijet karakterizira veliki broj vrsta ptica (136) od kojih se 65 gnijezdi na sjevernom dijelu otoka (područje Tramuntane). Od posebnog značaja za životinjski svijet je kolonija euroazijskog bjeloglavog supa budući da je otok Cres jedno od posljednjih staništa jedinog strvinara u Republici Hrvatskoj. Zanimljivo je da na Cresu, kao i u ostatku arhipelaga, nema zmija otrovnica.

Prirodna osnova otoka Cresa zbog reljefa i položaja ne pruža povoljne uvjete za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Naime teren je uglavnom brdovit, s malo plodnih oranica. Bili su stoga potrebni veliki napori generacija otočnog stanovništva da bi se na pogodnijim terenima stvorili uvjeti za poljoprivrednu proizvodnju.

Ovčarstvo, maslinarstvo i šumarstvo, glavne su poljoprivrdne grane na otoku te svakako spadaju među najstarija zanimanja stanovništva otoka Cresa.

Poljoprivredna zadruga Cres
×