Eko janjetina

Ekološka proizvodnja ima za cilj zaštititi tlo i vodu, te na taj način sačuvati biološku raznolikost. Hrana proizvedena na ekološki način ne sadržava štetne rezidue mnogih kemijskih spojeva i svojom hranidbenom vrijednošću doprinosi većoj otpornosti svih živih organizma.

Da bi neki proizvod bio certificiran kao ekološki mora biti proizveden na načelima Zakona o ekološkoj proizvodnji i pod stalnim nadzorom ovlaštenog kontrolnog tijela koje na kraju proizvodnog ciklusa izdaje certifikat za određeni proizvod. Samo onaj proizvod za kojeg ovlašteno kontrolno tijelo potvrdi da je proizvedeno na načelima ekološke proizvodnje može nositi znak hrvatskog ekološkog proizvoda

Poljoprivredna zadruga Cres prva je u Republici Hrvatskoj 2005. godine dobila cetrifikat za proizvodnju eko janjetine.

Stado Poljoprivredne zadruge Cres, boravi na pašnjacima koji su također u sustavu eko kontrole. Naše ovce i janjci se hrane isključivo travom u slobodnoj ispaši  tijekom cijele godine. To im omogućava da žive prirodnije, a time ne postiže se samo dobrobit i zdravlje životinja nego se dobiva i meso iznimne kvalitete.

 

Eko pašnjaci

Osnovna je svrha ekološke proizvodnje zaštita zdravlja i života ljudi, zaštita prirode i okoliša te zaštita potrošača.

Ekološka proizvodnja omogućava održivo gospodarenje prirodnim resursima (čuva plodnost tla, floru i faunu, vode i atmosferu). Zabranjuje primjenu kemijskih sredstava, mineralnih gnojiva i drugih agrokemikalija. Omogućava vraćanje ravnoteže u prirodu te time čuva biološku raznolikost. Potiče razvoj ruralnih područja i omogućava razvoj malih obiteljskih gospodarstava.

Svi pašnjaci koje koristi Poljoprivredna zadruga Cres su u sustavu certificiranih ekoloških pašnjaka. Certifikacijsko tijelo kontolira način održavanja pašnjačkih površina te jamči da se proizvodnja odvija pod strogim kriterijima eko proizvodnje, što podrazumijeva da se posebna pažnja daje očuvanju prirodne vegetacije krških pašnjaka te očuvanju biološke raznolikosti.

 

Oznaka izvornosti

Oznaka izvornosti je naziv regije, određenog mjesta ili u iznimnim slučajevima, zemlje, koji se koristi za označavanje poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji potječe iz te regije, tog mjesta ili te zemlje i čije su karakteristike bitno ili isključivo nastale pod utjecajem posebnih prirodnih i ljudskih čimbenika određene zemljopisne sredine i njezina se proizvodnja, prerada i priprema u cijelosti odvija u tom zemljopisnom području.

Proizvodi s oznakom izvornosti daju još veću sigurnost kvalitete proizvoda jer se cijelokupna proizvodnja odvija pod kontrolog certifikacijskog tijela koje jamči karateristike i kvalitetu označenog proizvoda.

Prvo maslinovo ulje koje je u Republici Hrvatskoj zaštićeno ovom prestižnom oznakom je Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres.

Poljoprivredna zadruga Cres prva je u Republici Hrvatskoj 2013. godine stavila na tržište Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres s oznakom izvornosti pod nazivom Mosaico premium.

 

Dostignuća

Kvaliteta proizvoda Poljoprivredne zadruge Cres prepoznata je od širokog spektra naših kupaca, a kao posebna prestižna događanja gdje su korištni naši proizvodi izdvajamo sljedeće:

  • Pri posjetu Svetog oca Hrvatskoj 2011. godine posluženi su janjeći kotleti naše proizvodnje
  • Na svečanosti za ulazak Hrvatske u Europsku uniju posluženi su janjeci butovi i lopatice naših janjaca
  • Pri susretu američkih biznismena u Dubrovniku 2014. godine poslužene su janjeće koljenice naše proizvodnje

 

×