Otok  Cres

Obilježja otoka

 

Otok Cres najveći je jadranski otok. Nalazi se na sjevernom dijelu Kvarnerskog zaljeva.

Klimatska obilježja otoka Cresa uvjetovana su, u prvom redu, njegovim položajem u kvarnerskom zaljevu, te smjerom pružanja i reljefom..

Maslinarstvo otoka Cresa

 

Najveće površine pod kulturom maslina nalaze se u okolici grada Cresa. Tu se u amfiteatarskoj udolini nalaze golema prostranstva maslina, koje su stoljećima sadili vrijedni creski težaci.

Ovčarstvo otoka Cresa

 

Ovca se smatrala hraniteljicom i spasiteljicom stanovništva  na kamenitim, škrtim i siromašnim područjima. Samo je ona u takvim uvjetima mogla opstati i prehraniti (mesom i mlijekom), odjenuti (vunom i krznom) i obuti (kožom) svoga gospodara i njegovu obitelj. Ovčarska proizvodnja temelji se na izvornim pasminama, dugoj tradiciji proizvodnje mesa te specifičnostima krških pašnjaka i vegetacije.

×